lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund TV

Anamaria Dutceac Segesten, lektor i Europastudier

Stefan Larsson, jurist, rättssociolog och docent i teknik och social förändring

Robert Willim, forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi.

Kalle Åström, professor i matematik.