lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

AI Lund News

2021-12-27

En mångårig flaskhals inom teknikutveckling har varit hur man ska få processorer och minnen att arbeta snabbare tillsammans. Nu har forskare vid LTH presenterat en ny lösning där en minnescell är integrerad med processorn, så att...[more]


2021-04-29

Enligt ai-agendan för Sverige ska myndigheter göra data tillgänglig för att öka innovation i näringslivet. Men vi saknar datadelning i den andra riktningen, skriver forskarna Eric Thomas Olsson, Per Runeson och Karin Rathsman.


2021-04-22

Lars-Erik Wernersson, professor of nanoelectronics at Lund University, has received an ERC Advanced Grant for the integration of new materials into the high-performance, energy-efficient transistors and circuit solutions of the...


2021-04-22

Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik, får EU:s ERC Advanced Grant för integration av nya material i framtidens högpresterande och energisnåla transistorer och kretslösningar.


2021-03-03

AI-teknik för att manipulera bilder och filmer bättre och mer tillgängliga. Virala "deepfake"-klipp både roar och oroar. Kalle Åström kommenterar.


2021-02-14

Techjättarna har mycket makt. De stängde nyligen av en amerikansk president från att yttra sig på deras plattformar. Men ska de ha den makten? Och vad händer om de plötsligt bestämmer sig för att stänga ner? – Vårt samhälle är...


2021-02-05

Photo montage of user interface och VR based navigation och autonomous ships.

Just like self-driving cars, we can expect autonomous ships to become more common in the coming years. However, two safety challenges which need to be solved along the way, and which are different for ships compared to cars, are...[more]


2021-01-07

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna,...


2021-01-07

Charlotte Högberg, doktorand vid Lunds tekniska högskola, tror att fler bibliotek kommer följa efter men ser problem med att låta utbudet vid områdesbiblioteken styras av algoritmer.


2020-12-26

In a recent study, researchers from Imperial College London developed a model to assess the effect of different measures used to curb the spread of the coronavirus. However, the model had fundamental shortcomings and cannot be...


2020-11-12

Docent Stefan Larsson vid Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt vilken roll individers data, inklusive personuppgifter, spelar på digitala marknader.[more]


2020-11-12

How come bees always find their way home, not to mention in a straight line? What is it about the insect brain that allows them to navigate so easily? Could we copy that function? A step in this direction has now been taken by a...


2020-10-10

Genom regler formulerade på ett språk och med förklaringar som människor förstår kan automatiserade beslutsgrunder visas och granskas. Det skriver Odd Steen, docent i informatik vid Lunds universitet.


2020-10-08

Oktober månad är den internationella bröstcancermånaden. Detta vill vi uppmärksamma genom att lyfta fram Sophia Zackrisson, årets cancerforskare, och hennes forskningsgrupp som arbetar med att utveckla nya metoder för en bättre...


2020-10-06

Portrait of Mohammadhassan Safavi.

One of the main purposes of Mohammadhassan Safavi’s Ph D thesis is to leverage machine learning algorithms to predict where users activities should be done to incur minimum cost. Cost could be energy consumption, service quality...[more]


2020-09-08

Medieforskaren Michael Bossetta har själv skapat konton som sprider falska nyheter för att se hur många som klickar. Och det är många.


2020-08-19

Netflix fortsätter satsa på filmer och tv-serier där tittaren själv får bestämma hur berättelsen ska sluta. – Man går från "lean back" till "lean in", säger Robert Willim, forskare inom digitala kulturer.[more]


2020-08-13

Symboler för olika teman inom tema Digitalisering och AI.

Har du plötsligt möjlighet att göra något nytt i höst så finns nu en ny chans att bygga din kompetens inför framtiden. Som ett led Utbildningsdepartementets satsning för att hjälpa Sverige genom coronakrisen lanserar Lunds...[more]


2020-06-21

Open source är numera utbrett ute på företagen – men många väljer att bortse från de risker som finns, i form av sårbarheter, eventuella licensproblem och ekosystem som snabbt kan ändras. Svenska Debricked vill automatisera...


Displaying results 1 to 20 out of 97.
<< First< Previous1-2021-4041-6061-8081-97Next >Last >>