lunduniversity.lu.se

AIML @ Lund University

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AIML@LU News

2018-12-18

I populärkulturen har idéerna om artificiell intelligens kunnat prövas och utvecklas med fantasins hjälp. Det har länge funnits både en teknik­optimism och en dystopisk bild av framtiden inom såväl litteratur och serier som i...


2018-12-18

Artificiell intelligens: En dator eller maskin som uppvisar intelligens eller mänskliga förmågor. Ett intelligent system kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara självlärande. Det mesta som i dagligt tal kallas AI...


2018-12-15

Professor Jacek Malec kom till institutionen för datavetenskap 1999. Då hade AI-forskningen där pågått under flera år tillsammans med kognitionsforskarna.


2018-12-13

Forskare inom teoretisk fysik i Lund var tidigt ute med att skapa artificiella neuronnätverk, det vill säga den typ av algoritmer som nu ligger till grund för den enorma AI-utvecklingen i samhället. Inom teoretisk fysik är man...


2018-12-13

Socialsekreterarnas arbetsuppgifter i Trelleborg har delvis övertagits av ”smarta datorer”, eller automatiserat beslutsfattande. Nu ska forskare i socialt arbete utvärdera den omstridda Trelleborgsmodellen och ta reda på vad som...


2018-12-13

”Ny algoritm”, ”en magisk formel”… Kokar man ner vad som gömmer sig bakom nya, spännande AI-uppfinningar tycks det ofta handla om matematik.


2018-12-11

Sysslar man med att få system att sköta sig själva, exempelvis vattenrening, farthållare i bilar eller temperaturreglering, faller det sig naturligt att snegla på möjligheterna med konstgjord intelligens. För vad vore bättre än...


2018-12-11

Det uppkopplade hemmet är redan här. Men hur mycket avkall på integriteten är vi beredda att göra för högre komfort? Den och andra frågor ställer sig etnologen Robert Willim i ett nytt forskningsprojekt som rör AI i vår hemmiljö.


2018-12-11

"Det är viktigt att koppla ihop AI med demokrati eftersom det handlar om vilket samhälle vi vill ha, vilka möjligheter vi har att påverka och hur vi fattar våra beslut", säger statsvetaren Maria Hedlund.


2018-12-11

Prorektor Sylvia Schwaag Serger ser möjligheter att framöver starta en universitetsövergripande forskarskola inom AI, likt den som finns för Agenda 2030. "Diskussionerna har påbörjats, men är ännu i sin linda."


2018-12-11

Christian Balkenius började vid Lunds universitet 1988. Då var AI-forskningen inriktad på att göra datorsimuleringar över emotionella processer.


2018-12-05

Sociala medier-flöden, uppkopplade hem, algoritmer och källkritik. Intresset för alla aspekter av artificiell intelligens är stort och nyligen deltog över 150 forskare på en heldag om samhällskonsekvenserna av AI. Här resonerar...


2018-11-27

Anna Fällender presents on sustainable AI and the need for interdisciplinary awareness and and ethics. Consumers increasingly expect customized services and recommendations based on AI. Companies that utilise customer...[more]


2018-11-26

This all-day seminar (22 Nov, 2018) hosted by AIML@LU addressed the need for the involvement of a more multidisciplinary range of competences in research and development of artificial intelligence (AI) and machine...[more]


2018-11-05

Cirka 40 svenskar står i kö för att få nytt hjärta inopererat. När ett hjärta plötsligt kommer in, väljer läkaren mest lämpade mottagare utifrån ett antal kriterier. Men om istället en ”upplärd” dator får välja blir urvalet ett...[more]


2018-11-02

När det ska avgöras vem i kön som ska få ett nytt hjärta gör läkare och AI ofta olika val....


2018-11-02

Cirka 40 svenskar står i kö för att få nytt hjärta inopererat. När ett hjärta plötsligt kommer in, väljer läkaren mest lämpade mottagare utifrån ett antal kriterier. Men om istället en ”upplärd” dator får välja blir urvalet ett...


2018-10-03

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett datorprogram börjat användas för att matcha flyktingar till nya hemorter i USA. Programmet är skapat av tre ledande universitet, i...


2018-09-13

AI och maskininlärning tar steget in i psykologmottagningen. En ny, unik algoritm ställer diagnos genom att analysera vilka ord patienten använder för att beskriva sitt mående. Metoden, som utvecklats av tre psykologforskare vid...


Displaying results 1 to 20 out of 33.
<< First < Previous 1-20 21-33 Next > Last >>