lunduniversity.lu.se

AIML @ Lund University

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Anmälan till AIML@LU workshop 29 januari 2019

AIML EVENT Svenska

AIML Event Svenska

Delta?

Intressekoll: Vilka är dina favoritforskningsfrågor inom AI-området?
det statistiska resultatet av svaren kan komma att användas för att presentera profilen på nätverket, men svaren kan också komma att användas för riktade inbjudningar inom nätverket och att förslå tematiska arbetsgrupper.

Integritet & samtycke*
Vänligen läs igenom den policy och de regler som vägleder hur vi arbetar med de personuppgifter som du lämnar i från dig i detta sammanhang.