lunduniversity.lu.se

AIML @ Lund University

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AIML@LU Events

Upcoming AIML@LU related events

26 September: 
Workshop on academy-society collaboration on artificial intelligence and machine learning

16 November:
Unga Neurologer Symposium HT 2018; Artficiell intelligens  och maskininlärning. Nya redskap idag och i framtiden

22 November:
AIML@LU WS: Inventering av hållbar AI - etiskt socialt rättsligt