lunduniversity.lu.se

AIML @ Lund University

Lund University

 

The network for Artificial Intelligence and Machine Learning at Lund University (AIML@LU) is a faculty wide platform for research, education and innovation in the area.

2018-12-11

Det uppkopplade hemmet är redan här. Men hur mycket avkall på integriteten är vi beredda att göra för högre komfort? Den och andra frågor ställer sig etnologen Robert Willim i ett nytt forskningsprojekt som rör AI i vår hemmiljö.[more]


2018-12-11

"Det är viktigt att koppla ihop AI med demokrati eftersom det handlar om vilket samhälle vi vill ha, vilka möjligheter vi har att påverka och hur vi fattar våra beslut", säger statsvetaren Maria Hedlund.[more]


2018-12-11

Prorektor Sylvia Schwaag Serger ser möjligheter att framöver starta en universitetsövergripande forskarskola inom AI, likt den som finns för Agenda 2030. "Diskussionerna har påbörjats, men är ännu i sin linda."


Displaying results 16 to 18 out of 41.

AIML@LU

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. The network for Artificial Intelligence and Machine Learning at Lund University (AIML@LU) is a faculty wide platform for research, education and innovation in the area.

Follow AIML@LU